Belasting op automatische ontspanningstoestellen - Rangschikking van automatische ontspanningstoestellentoestellen die niet in het repertorium zijn opgenomen

Standpunt nr. 19003 dd. 07.01.2019


Artt. 2.13.3.0.1. en 3.12.4.0.1. VCF

 

De invoerder of fabrikant van een automatisch ontspanningstoestel moet een aangifte tot rangschikking indienen bij de FOD Financiën. Na rangschikking wordt het automatische ontspanningstoestel opgenomen in het repertorium.

Het kan echter voorkomen dat er automatische ontspanningstoestellen worden opgesteld die niet in het repertorium zijn opgenomen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee scenario’s.

 

a) De fabrikant/invoerder heeft geen aangifte tot rangschikking ingediend

Deze toestellen worden ambtshalve gerangschikt in categorie A.

 

b) De fabrikant/invoerder heeft een aangifte tot fiscale rangschikking ingediend, maar de FOD Financiën heeft het toestel nog niet gerangschikt

Deze toestellen zullen voorlopig gerangschikt worden in categorie E. Categorie E is immers de categorie voor “alle automatische ontspanningstoestellen die bij de bevoegde overheid zijn aangegeven ter uitvoering van artikel 3.12.4.0.1 en die niet in een van de categorieën A tot en met D zijn gerangschikt” (art. 2.13.3.0.1. §1. VCF).

Dit betekent dat de eigenaar van één van deze toestellen in de online aangifte vermeldt dat het om een toestel van categorie E gaat.

Indien na de fiscale rangschikking door de FOD FIN blijkt:

  • dat het om een toestel van categorie A (voor foorreizigers categorie B) gaat wordt een bijheffing voorzien (zonder belastingverhoging).
  • dat het om een toestel van categorie C of D gaat wordt een teruggave voorzien.

 

----------

  • publicatie op 09.01.2019