Belasting op automatische ontspanningstoestellen - Teruggave bij bezwaar ingediend voor toestel waarop feitelijke vrijstelling van toepassing is

Standpunt nr. 19018 dd. 18.02.2019 

Art. 3.3.1.0.16. VCF


 

Voor volgende behendigheidsspelen geldt een feitelijke vrijstelling:

  • biljart/snooker/pool;
  • kegelspelen;
  • golfspelen;
  • tennisspelen;
  • voetbalspelen (kicker);
  • basketbalspelen;
  • base-balspelen;
  • hockey-spelen;
  • vogelpik/darts.

Deze toestellen worden door de FOD Financiën gerangschikt in categorie E.
De belastingplichtige moet deze vrijstelling niet aanvragen. Voor deze toestellen moet dan ook geen online aangifte ingediend worden.
 
Niet alle belastingplichtigen waren begin januari op de hoogte van deze feitelijke vrijstelling. Bijgevolg werd voor sommige van deze toestellen verkeerdelijk een online aangifte ingevuld. In de online aangifte moet het type toestel niet vermeld worden, waardoor deze aangiften niet worden tegengehouden. De belastingplichtige zal dan ook een aanslagbiljet ontvangen, waartegen hij bezwaar kan indienen.
Indien Vlabel zelf ontdekt dat er een toestel verkeerdelijk werd aangegeven, bvb. naar aanleiding van een controle, is het niet nodig dat de belastingplichtige nog bezwaar indient, maar zal Vlabel dit ambtshalve rechtzetten.
 
In het opstartjaar van de overname zal soepel worden omgegaan met deze bezwaren en een volledige teruggave worden voorzien.
 
De belastingplichtige moet zelf de stopzetting van het toestel niet melden. Vlabel voorziet een ontheffing voor het betreffende kenteken.
 
--------------

  • publicatie op 18.03.2019