Tarief roerende goederen

Voor de schenking van roerende goederen geldt een vlak belastingtarief:

  • 3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners;

  • 7% voor schenkingen aan alle andere personen.

 

Opmerking:

Een schenking van roerende goederen onder de opschortende voorwaarde die wordt vervuld door het overlijden van de schenker, wordt naar aanleiding van de registratie belast met een algemeen vast recht. Op het moment dat de schenker overlijdt (vervulling van de opschortende voorwaarde) is er in regel geen schenkbelasting verschuldigd, maar wel erfbelasting. De schenking wordt in dit geval immers als legaat beschouwd.

Zie ook:

Begrip 'partner'