Tarief tussen broers en zussen

De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van:

  • de verwantschap met de overledene;

  • de omvang van de erfenis.

    Bij erfenissen tussen broers en zussen gelden volgende drie tarieven: 

     

TABEL IIa
tarief voor een verkrijgingen tussen broers en zussen

A Schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting op de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf

tot en met

tussen broers en zussen

tussen broers en zussen

0,01

75.000

30

 

75.000,01

125.000

55

22.500

125.000,01

 

65

50.000

 

De tarieven worden toegepast per nettoverkrijging. Bij erfenissen in de zijlijn wordt geen opsplitsing gemaakt tussen het roerend en het onroerend gedeelte. Dit in tegenstelling tot erfenissen in rechte lijn en tussen partners.

Een voorbeeld:

Twee broers erven elk 150.000 euro van hun zus. De erfbelasting wordt als volgt berekend:

75.000 euro x 30% = 22.500 euro
50.000 euro x 55% = 27.500 euro
25.000 euro x 65% = 16.250 euro

Elke erfgenaam moet dus in totaal 66.250 euro aan erfbelasting betalen.