Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

  • 3 februari 2017

Op 1 februari 2017 keurde het Vlaamse Parlement het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie goed. Dit decreet biedt zowel natuurlijke personen als rechtspersonen de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren, uitsluitend voor te regulariseren bedragen die aan de erfbelasting of registratiebelasting hadden moeten worden onderworpen.

 

Van zodra het decreet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zal de Vlaamse Belastingdienst een aangifteformulier en bijkomende informatie op zijn website opnemen.