Toepassing tarieven Energieheffing bij wijzigingen in de loop van een maand

De tarieven zijn tarieven per maand.

Indien er gedurende een bepaalde kalendermaand voor een afnamepunt echter meerdere achtereenvolgende toegangshouders in het toegangsregister zijn opgenomen, dan wordt de heffing voor die maand pro rata temporis door elk van die toegangshouders aangerekend en geïnd, d.w.z. in verhouding tot de periode waarop ze betrekking heeft.

De pro rata berekening gebeurt op dagbasis. Wanneer bijvoorbeeld een afnemer overstapt van één leverancier naar een andere, gebeurt de pro rata berekening voor maand van de overstap als volgt:

 

maandbedrag/aantal dagen in de maand * aantal dagen bij de betreffende toegangshouder.

 

Op die manier wordt ook een dubbele aanrekening vermeden aangezien de vorige elektriciteitsleverancier een factuur opmaakt waarbij hij de bijdrage zal aanrekenen in verhouding tot het aantal dagen waarop die slotfactuur betrekking heeft (pro rata temporis). De nieuwe elektriciteitsleverancier zal bij zijn eerste afrekening ook enkel de bijdrage aanrekenen in verhouding tot het aantal dagen waarop zijn afrekening betrekking heeft (pro rata temporis). De verhoogde bijdrage verandert dus niets aan de mogelijkheden om van leverancier te veranderen.

 

Indien in de loop van een maand een heffingsplichtig afnamepunt aangesloten op één van de netten, wordt weggenomen, dan wordt het tarief toegepast pro rata temporis voor de periode dat het afnamepunt tot één van de categorieën behoorde. Voor de wegname van een afnamepunt dient u contact op te nemen met uw distributienetbeheerder (Eandis of Infrax).

Indien in de loop van een maand een nieuw heffingsplichtig afnamepunt wordt aangesloten op één van de netten, dan is de heffing voor dat afnamepunt voor het eerst verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgende op de aansluiting.

Indien in de loop van een maand een heffingsplichtig afnamepunt, dat is aangesloten op één van de netten, wordt aangepast waardoor het van spanningsniveau verandert, dan is het tarief van de spanningscategorie waartoe het na wijziging behoort, voor het eerst verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgende op de wijziging.