Ik heb een verkeerd aantal toestellen vermeld in de online aangifte. Hoe kan ik dit rechtzetten?

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u een bezwaar indienen.

Het is aangewezen om het niet betwiste deel van de belasting te betalen.

Als het bezwaar wordt ingewilligd, wordt een ontheffing van de belasting voorzien voor de toestellen die foutief zijn aangegeven.

FAQ - Belasting op Automatische Ontspanningstoestellen