Ik heb een verkeerde categorie vermeld in de online aangifte. Hoe kan ik dit rechtzetten?

U heeft bijvoorbeeld een aangifte ingediend voor 5 toestellen van categorie A, in plaats van voor 5 toestellen van categorie E.

Nadat u het aanslagbiljet ontvangen hebt, kan u een bezwaar indienen voor deze aangifte.

Als het bezwaar wordt ingewilligd, wordt een ontheffing van de belasting voorzien voor de 5 toestellen van categorie A die foutief zijn aangegeven.

U moet zelf een online aangifte indienen voor de 5 toestellen van categorie E. U ontvangt dan een correct aanslagbiljet.

FAQ - Belasting op Automatische Ontspanningstoestellen