Mijn toestel staat niet in het repertorium. Wat moet ik doen?

De fabrikant of al wie (on)rechtstreeks zo optreedt, moet elk model van toestel, vóór het in België wordt opgesteld, verkocht of verhuurd, aangeven aan de Minister van Financiën. De aangifte laat de FOD Financiën toe het repertorium van de automatische ontspanningstoestellen op te stellen, de categorie van elk toestel te bepalen en dus ook het belastingtarief dat wordt toegepast. Als er geen aangifte wordt ingediend, wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A.

U kan de aangifte tot fiscale rangschikking indienen bij:

FOD Financiën -  Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Administratie KMO – Centrale diensten
Managementondersteuning – Specifieke Materies
Koning Albert II-laan 33, bus 25, 1030 Brussel

Het model van aangifte kan u bij deze dienst opvragen via e-mail (aagfisc.exp.po.pv@minfin.fed.be). U vindt het model van aangifte eveneens op de website van de FOD Financiën (https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/overige-belastingen/belasting_op_automatische_ontspanningstoestellen) onder de rubriek “wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven?”.

De FOD Financiën houdt het repertorium bij voor de drie gewesten. De fabrikant kan er ook voor kiezen een aangifte in te dienen bij het Vlaamse Gewest. Opgelet: dit betekent dat de fiscale rangschikking enkel van toepassing is voor het Vlaamse Gewest. Als het toestel in een ander gewest wordt opgesteld, moet alsnog een aangifte ingediend worden bij de FOD Financiën.

De aangifte van een nieuw of gewijzigd model, staat los van de fiscale aangifte door de eigenaar van het toestel. De fiscale aangifte voor een automatisch ontspanningstoestel moet vanaf 01/01/2019 bij de Vlaamse Belastingdienst gebeuren via het digitaal loket. In afwachting van de fiscale rangschikking vermeldt u in de online aangifte dat het om een toestel categorie E gaat. Als bij de fiscale rangschikking blijkt dat het toestel tot categorie C of D behoort, voorziet de Vlaamse Belastingdienst een teruggave. Als het toestel wordt gerangschikt in categorie A wordt een bijheffing voorzien.

FAQ - Belasting op Automatische Ontspanningstoestellen