Moet ik nog een fiscaal kenteken aankopen voor automatische ontspanningstoestellen opgesteld in het Vlaamse Gewest?

Neen. Het fiscale kenteken wordt afgeschaft en het borderel voor de bestelling van de fiscale kentekens wordt vervangen door een online aangifte die loopt tot stopzetting of wijziging.

U moet eenmalig een aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Deze aangifte wordt automatisch verlengd voor het volgende aanslagjaar, tenzij u wijzigingen meldt.

FAQ - Belasting op Automatische Ontspanningstoestellen