Tot welke categorie behoort een automatisch ontspanningstoestel?

U kan de categorie van het automatisch ontspanningstoestel opzoeken in het repertorium van de FOD Financiën, op de pagina https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/overige-belastingen/belasting_op_automatische_ontspanningstoestellen#q3 onder de rubriek “hoeveel bedraagt de belasting?". Dit deel van het repertorium bevat de kansspeltoestellen en de toestellen die sinds 2000 werden aangegeven bij FOD Financiën. Toestellen die voor 2000 werden aangegeven bij FOD Financiën kan u eventueel ook terugvinden in het oude repertorium.

Als het toestel niet is opgenomen in het repertorium, werd het toestel vermoedelijk niet aangegeven. U neemt dan best contact op met de plaatser van het toestel om na te gaan of een aangifte werd ingediend.

Als bij controle blijkt dat een toestel niet is opgenomen in het repertorium, gaat de Vlaamse Belastingdienst er van uit dat het toestel niet werd aangegeven en wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A.

FAQ - Belasting op Automatische Ontspanningstoestellen