Krijg ik de al betaalde waarborg voor spelen en weddenschappen ingericht voor 2019 terug?

De FOD Financiën zal in de loop van januari 2019 het correcte aandeel van de waarborgen, betaald voor de spelen en weddenschappen die ingericht werden vóór 2019, vrijgeven.  

U moet hiervoor als belastingplichtige zelf geen stappen ondernemen.

U kan eventueel zelf contact opnemen met de FOD Financiën.
Om de contactgegevens van het bevoegde kantoor te vinden kan u de kantorengids raadplegen.
Bij “Algemene Administratie” selecteert u “van de Inning en de Invordering” uit de keuzelijst.
Vervolgens selecteert u “Regionaal invorderingscentrum” bij “Type dienst”.
Bij “Bevoegdheid” selecteert u "Behandeling aanvraag vrijstelling nalatigheidsinteresten".