Krijg ik het al betaalde voorschot voor de tweede helft van december 2018 terug?

De FOD Financiën zal in de loop van januari 2019 de al aan hen betaalde voorschotten voor spelen en weddenschappen die in de tweede helft van december 2018 ingericht werden, terugstorten aan de belastingplichtigen. 

De voorschotten kunnen dus niet afgetrokken worden van het belastbaar bedrag dat u in de aangifte opneemt voor de spelen en weddenschappen ingericht in de maand januari 2019. De voorschotten worden ook niet verrekend met de te betalen belasting voor de komende maanden.