Mogen de gratis credits worden afgetrokken van het belastbare bedrag bij online spelen en weddenschappen?

De gratis credits/bonussen zonder 'turn-around vereiste' (NTAV)

  • kunnen worden beschouwd als uitgekeerde winst als deze effectief worden uitbetaald aan de speler. Het bedrag van de uitgekeerde bonussen zonder turn-around vereiste mag dan worden afgetrokken van de ingezette sommen bij de berekening van het belastbaar bedrag;
  • kunnen worden beschouwd als inzet als de speler deze effectief mee inzet. De ingezette bonussen zonder turn-around vereiste kunnen dan worden opgeteld bij de ingezette sommen bij de berekening van het belastbaar bedrag.

In de bijlage bij de online aangifte moet u een onderscheid maken tussen

  • de inzetten;
  • de uitgekeerde winsten;
  • de toegekende gratis credits (met aanduiding of er al dan niet een turn-aroundvereiste van toepassing is).

Als u in de aangifte niet verduidelijkt om welk type gratis credits/bonussen het gaat, kunnen deze niet mee verrekend worden bij de berekening van het belastbaar bedrag.

Wanneer de toegekende bonussen onderworpen zijn aan een 'turnaround-vereiste' (TAV) komen deze niet in aanmerking voor de berekening van de opbrengst.