Waar moet ik de aangiften voor de spelen en weddenschappen ingericht in de tweede helft van december 2018 indienen?

Omdat de FOD Financiën niet meer bevoegd is voor de verwerking van de aangiften, moet u het formulier 733 samen met de verantwoordingsstukken indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Na verwerking van de aangifte ontvangt u per post een aanslagbiljet, waarop de nodige betaalgegevens (o.a. het rekeningnummer, de mededeling en de uiterste betaaldatum) worden vermeld.