Wanneer moet ik een fiscale aangifte indienen?

De belastingplichtige moet binnen de eerste 5 werkdagen van de maand volgend op de maand van de verrichtingen een online aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst via 'mijn dossier'.

Meer informatie hierover vindt u in het gepubliceerde standpunt nr. 19025.