Wanneer moet ik een voorafgaande aangifte indienen?

De belastingplichtige moet de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte brengen van zijn intentie om spelen of weddenschappen in te richten. De voorafgaande aangifte moet ten laatste de voorlaatste werkdag voorafgaand aan de aanvang van de spelen of weddenschappen ingediend worden via het digitaal loket.

De online aangiftemodule is beschikbaar vanaf 07/01/2019.

Als overgangsmaatregel kan u tot 31/01/2019 een voorafgaande aangifte indienen voor de eenmalige en recurrente spelen en weddenschappen die plaatsvinden in de loop van januari 2019. Voor de recurrente spelen en weddenschappen die vanaf januari 2019 of na december 2018 verder georganiseerd worden, blijft deze aangifte geldig tot u ze stopzet.