Kan ik nog wijzigingen aanbrengen als de aangifte van nalatenschap al is ingediend?

Als u (of de notaris) na het indienen van een aangifte van nalatenschap nog wijzigingen wilt aanbrengen of de aangifte wilt herzien, dan kunt u een nieuwe aangifte indienen. Het volledige formulier moet opnieuw worden ingediend.  

De gegevens van de erflater, de datum van overlijden, het RRN en de wijzigingen moeten vermeld worden op het formulier.

Als u met de andere erfgenamen een gezamenlijke aangifte hebt ingediend, die door allen ondertekend werd, dan moet ook de nieuwe aangifte door alle erfgenamen worden ondertekend.

Er is geen vaste termijn om een nieuwe aangifte in te dienen maar de belastingverhoging wordt wel hoger naarmate de termijn loopt.

Zodra er een aanslagbiljet is verzonden, moet het betaald worden, ongeacht of er nog een nieuwe aangifte wordt ingediend.

 

Als u teveel betaalde, wordt dat bedrag teruggestort. Als er bijkomende erfbelasting verschuldigd is, ontvangt u een nieuw aanslagbiljet met de bijkomende erfbelasting.