Wie moet de aangifte van nalatenschap indienen en wanneer?

Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Ook als de overledene weinig of geen bezittingen heeft, moet er aangifte worden gedaan. U vindt de hieronder kort beschreven informatie uitgebreid terug op onze pagina over de aangifte van nalatenschap en de indieningstermijn. U kan de aangifte indienen via het beveiligde digitaal loket of via het model-aangifteformulier op de pagina Formulieren.

Wie moet de aangifte van nalatenschap indienen?

De aangifte van nalatenschap moet worden ingediend door:

  • de wettige erfgenamen
  • de algemeen legatarissen (worden aangesteld bij testament).

Zij kunnen de aangifte zelf indienen of daarvoor een beroep doen op een notaris.

Uitnodiging tot aangifte

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt 2 weken na het overlijden een uitnodiging tot het indienen van een aangifte naar de laatst gekende woonplaats van de overledene.

Herinnering uitnodiging tot aangifte

Als er na het verstrijken van de indieningstermijn nog geen aangifte is ontvangen, dan stuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief naar de gekende erfgenamen

Voorstel tot ambtshalve aanslag

Als ook na de herinnering geen aangifte wordt ingediend, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een voorstel tot ambtshalve aanslag naar de gekende erfgenamen.
Dit is een brief, nog geen aanslagbiljet. De belastingplichtige heeft dan nog één maand de tijd om een aangifte in te dienen.

Ambtshalve aanslag

Als er na het voorstel tot ambtshalve aanslag nog steeds geen reactie of aangifte is ingediend, dan verstuurt Vlabel een ambtshalve aanslag via een aanslagbiljet naar de gekende erfgenamen. Op de nalatenschap zijn dan de normale tarieven van toepassing plus een boete.