Als mijn huis of grond verkocht is, moet ik dan het aanslagbiljet nog betalen?

De onroerende voorheffing moet altijd volledig betaald worden door wie op 1 januari van het aanslagjaar de belastingplichtige was, zelfs al werd het onroerend goed in de loop van het aanslagjaar verkocht.