Waarom moet ik meer Onroerende Voorheffing betalen dan vorig jaar?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de onroerende voorheffing gestegen is.

1. Indexering van het kadastraal inkomen (KI)

Elk jaar wordt uw kadastraal inkomen geïndexeerd, m.a.w. aangepast aan de stijging van de consumptieprijzen. Het is op basis van dit geïndexeerde KI dat de onroerende voorheffing wordt berekend. Als uw situatie verder ongewijzigd blijft, dan zal de verschuldigde onroerende voorheffing net zoals de consumptieprijzen jaarlijks stijgen.

2. Verhoging van de provinciale en gemeentelijke opcentiemen

Een andere mogelijke oorzaak is dat de provincie of de gemeente waar u woont, de opcentiemen heeft verhoogd.

3. Wegvallen van een of andere vermindering

Het is ook mogelijk dat u niet meer in aanmerking komt voor een of andere vermindering.

Als er bijvoorbeeld geen twee gezinsbijslaggerechtigde kinderen meer bij u wonen dan krijgt u die vermindering niet langer en betaalt u meer onroerende voorheffing.

4. Het kadastraal inkomen van uw woning is verhoogd

Het is ook mogelijk dat het KI van uw woning is verhoogd, bijvoorbeeld na renovatiewerken. In dat geval zal het kadaster het KI van uw woning herschat hebben en aan uw woning een hoger KI hebben toegekend.