Wanneer ontvang ik het aanslagbiljet Onroerende Voorheffing?

Algemene regel

Normaal gezien worden de aanslagbiljetten onroerende voorheffing jaarlijks verstuurd vanaf de maand mei. Voor de verzending is geen vaste termijn vastgelegd. Het is mogelijk dat uw aanslagbiljet vroeger of later is dan eerdere jaren, maar er is nooit overlap tussen de periodes waarvoor het aanslagbiljet opgemaakt is. U betaalt onroerende voorheffing immers altijd voor de volledige periode van twaalf maanden (het aanslagjaar, van 1 januari tot 31 december).

De juiste verzenddatum kan later vallen, omdat:

  • de Vlaamse Belastingdienst de gegevens van het kadaster later dan normaal heeft doorgekregen; deze gegevens zijn noodzakelijk om een aanslagbiljet te kunnen opstellen. 
  • de Vlaamse Belastingdienst niet in het bezit was van alle noodzakelijke gegevens zoals het KI.
  • u in het verleden een bezwaarschrift hebt ingediend en daarover nog geen beslissing werd genomen. Dan wacht men tot de beslissing om het aanslagbiljet voor het daarop volgende jaar te verzenden. Zo voorkomt men een herhaling van fouten.
  • er wijzigingen waren aan het KI of de eigendoms- of gezinstoestand.

Aanslagbiljetten al verzonden?

In het digitaal loket kunt u na aanmelden (met uw EID, via Itsme, ...) zelf nagaan of uw aanslagbiljet al is verzonden.

Let op: maar één van beide partners kan de status van de onroerende voorheffing zien.

Vanaf eind mei kunt u via de simulatiemodule nagaan hoeveel onroerende voorheffing u voor het nieuwe jaar moet betalen.