Op welk bedrag wordt het verdeelrecht berekend?

Om de basis voor de heffing of heffingsgrondslag van het verdelingsrecht te kennen, moet u eerst nagaan of de verdeling de onverdeeldheid al dan niet doet ophouden.

Het volgende voorbeeld illustreert dat:

Stel dat A, B en C ieder voor 1/3 een onroerend goed in volle eigendom bezitten.  De onverdeeldheid houdt op, als A en B hun respectievelijk deel aan C "verkopen". De onverdeeldheid houdt niet op, als bijvoorbeeld enkel A zijn deel aan B of C verkoopt.

  • Als de onverdeeldheid ophoudt, dan is het verdelingsrecht opeisbaar op de waarde van de geheelheid van de goederen. 
  • Als de onverdeeldheid blijft voortbestaan dan is het verdelingsrecht opeisbaar op de waarde van de afgestane delen.