Praktisch

Als u uit onverdeeldheid wil treden, gaat u naar een notaris. Die zal de notariële (authentieke) akte van verdeling opmaken. Een authentieke akte is immers noodzakelijk om de verdeling over te schrijven op het kantoor Rechtszekerheid, en zo de verdeling tegenstelbaar te maken aan derden.

De verplichting tot registratie en tot betaling van de rechten rust op de notaris voor de akten die door hem worden opgemaakt. Het bedrag van de verschuldigde rechten moet hem evenwel worden voorgeschoten door de partijen.

De notaris beschikt over een termijn van 15 dagen om de akte van verdeling ter registratie aan te bieden.