Wanneer is het verdeelrecht verschuldigd?

Het Vlaamse verdeelrecht is van toepassing als het betrokken onroerend goed in het Vlaams gewest gelegen is.

Het verdeelrecht is verschuldigd in de volgende gevallen:

  • u bezit met uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner een onroerend goed (woning, perceel grond, …). Uw relatie loopt op de klippen en u wilt het deel eigendom dat uw partner bezit in het onroerend goed in het Vlaamse Gewest gelegen ‘overkopen’ (in feite verdeling).
  • u erft samen met broers en zussen een onroerend goed (woning, perceel grond,…) in het Vlaamse Gewest gelegen. U wil het deel eigendom dat uw broers en zussen in de woning bezitten tegen vergoeding overnemen.
  • u erft als langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van een woning in het Vlaamse Gewest gelegen en wil de omzetting van het vruchtgebruik in volle eigendom mits betaling aan de bezitters van de blote eigendom van de waarde van de blote eigendom.

Verdelingen en afstanden van onverdeelde delen kunnen worden aangegaan onder opschortende voorwaarde. In dat geval is het recht slechts opeisbaar bij de vervulling van de voorwaarde.

 

Een voorbeeld

  • bij een echtscheiding: de verdeling van gemeenschappelijke onroerende goederen in de regelingsakte die de echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaat. Het verdeelrecht wordt opeisbaar bij het definitief worden van de echtscheiding. Op de registratie van de regelingsakte wordt het vast recht (50 euro (nieuw tarief voor akten en geschriften die vanaf 1 juli 2013 ter registratie worden aangeboden)) geheven vóór het definitief worden van de echtscheiding