Op welk bedrag wordt het verkooprecht berekend?

Het verkooprecht wordt berekend op de overeengekomen prijs met lasten. De belastbare grondslag mag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.