Berekening van het verkooprecht

Op welk bedrag wordt de belasting berekend? 

Het verkooprecht wordt berekend op de overeengekomen prijs met lasten. De belastbare grondslag mag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.

Tarieven

Het verkooprecht bedraagt 10 %.

Er zijn ook enkele verlaagde tarieven. Deze bedragen: