Praktisch

Een aankoopakte moet binnen de vooropgestelde termijn ter registratie worden aangeboden.

  • Wanneer de aankoopakte door de notaris wordt opgemaakt, is het de notaris die de akte  ter registratie moet aanbieden en dit binnen de 15 dagen vanaf de datum van de akte. Vooraleer hij de akte opmaakt, zal hij de betrokken partijen vragen het bedrag van het verschuldigde verkooprecht voor te schieten. Na de registratie op het bevoegde federale kantoor zal de Vlaamse Belastingdienst overgaan tot inning bij wijze van inkohiering. De notaris ontvangt een aanslagbiljet met het detail van de verschuldigde verkooprechten. Hij moet onmiddellijk na ontvangst van het aanslagbiljet overgaan tot betaling.
  • Wanneer de aankoop bij onderhandse akte (compromis) wordt vastgelegd, rust de verplichting tot registratie zowel op de koper als op de verkoper. De partijen beschikken over een termijn van 4 maanden om de akte te laten registreren in  het daartoe bevoegde federale kantoor. Na de registratie van de compromis zullen de kopers van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet ontvangen met het detail van de verschuldigde verkooprechten. Ook in dit geval moet het verkooprecht onmiddellijk na ontvangst van het aanslagbiljet worden vereffend.

Het is heel belangrijk die termijn te respecteren aangezien bij niet-naleving een belastingverhoging van 20% van de registratiebelasting verschuldigd is. De personen verplicht tot registratie zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van deze belastingverhoging d.w.z. dat alle kopers aanspreekbaar zijn voor het geheel van de belastingverhoging.