De indiening van het verzoekschrift tot teruggave kan gedaan worden per post of per mail, naar het onderstaande adres: