Wanneer is het verkooprecht verschuldigd?

Het verkooprecht wordt geheven ter gelegenheid van de registratie van de akte of het geschrift die de verkoopovereenkomst tussen partijen bevat. Het verkooprecht is in principe dan ook verschuldigd vanaf het ogenblik dat een (mondelinge) verkoopovereenkomst gesloten is.

Let op: Vanaf 1 januari 2011 geldt er een btw-heffing van 21% op de aankoop van grond (bijhorende grond) die samen met de aankoop van een nieuwbouwwoning gebeurt. Is dit het geval dan zijn er op de aankoop geen registratierechten verschuldigd.

Wanneer is het Vlaams verkooprecht verschuldigd?

Het verkooprecht is gelokaliseerd in het Gewest waar het verkochte goed is gelegen.

Als in één en dezelfde akte, verschillende goederen die in verschillende Gewesten zijn gelegen, worden verkocht, is het verkooprecht gelokaliseerd is het Gewest van de ligging van elk van de goederen.

In het geval van een ruil van twee onroerende goederen, die in verschillende gewesten zijn gelegen, is het verkooprecht gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.