Verminderd tarief Energieheffing

Voor beschermde afnemers wordt het tarief verminderd tot 0,00 euro.

Beschermde klanten hebben recht op het sociaal tarief voor elektriciteit (= sociale maximumprijzen). Of u in aanmerking komt voor het statuut van beschermde afnemer kan u nagaan op volgende links: