Vermindering voor opeenvolgende overdrachten binnen het jaar

Als goederen, waarvoor erfbelasting betaald werd, binnen het jaar na overlijden, opnieuw overgedragen worden naar aanleiding van een volgend overlijden, moet u maar de helft  van de normaal verschuldigde rechten betalen.

De vermindering mag voor elk van die overdrachten nooit hoger zijn dan de erfbelasting, geheven op de overdracht die er onmiddellijk aan voorafgaat.

De vermindering moet worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap.