Opgelet!

Het organiseren van spelen en weddenschappen of het opstellen van automatische ontspanningstoestellen is strikt gereglementeerd. U heeft er in de meeste gevallen een specifieke vergunning voor nodig. U vindt de nodige informatie op de website van de Kansspelcommissie, https://www.gamingcommission.be.

Om een vergunning te krijgen heeft u ook een attest van de belastingadministratie nodig: Waar vraag ik het attest aan dat ik nodig heb om een vergunning van de Kansspelcommissie te bekomen?

Verminderingen
Foorreizigers

De belasting wordt verminderd tot 1/10e van het jaarbedrag, op volgende voorwaarden:

  • het toestel is eigendom van een foorreiziger;
  • het toestel staat voor maximaal 10 weken aaneensluitend opgesteld op dezelfde plaats in het Vlaams Gewest, in mobiele installaties op foren, jaarmarkten en feestelijkheden.

Opgelet! Voor het toepassen van de vermindering maakt het niet uit in welk kwartaal het toestel wordt opgesteld.

Voorbeeld:

Een foorreiziger plaatst in de maand juni 2 extra toestellen in zijn lunapark: 1 toestel van categorie B en een van categorie E. De belasting bedraagt dan 129 euro voor het toestel van categorie B en 15 euro voor het toestel van categorie E.

Toestellen met een spaarsysteem

Toestellen met een spaarsysteem zijn toestellen van categorie C, D of E waarbij de winst onder de vorm van tickets kan gespaard worden om in te ruilen voor een grotere prijs. De waarde van de tickets afzonderlijk bedraagt niet meer dan 6,20 €; de gespaarde prijs kan een grotere waarde hebben.

De Vlaamse Belastingdienst voorziet in afwachting van een mogelijke herziening van het repertorium in 2019 en 2020 een gedoogbeleid voor toestellen met een spaarsysteem. In principe zijn toestellen met een spaarsysteem gerangschikt als categorie A, maar door het gedoogbeleid worden ze belast volgens de categorie vermeld in het repertorium (C, D of E).

Concreet voor de toestellen met een spaarsysteem:

  • toestellen van categorie C en D moeten niet aangegeven worden (aangezien er een nultarief geldt);
  • toestellen van categorie E moeten wel aangegeven worden, niet als categorie A, maar als categorie E.