Vernieuwing digitaal loket: Portaal Fiscaliteit

  • 7 mei 2018

Op 8 mei zijn wijzigingen aangebracht aan het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst. Naast een vernieuwde look-and-feel zijn functionaliteiten aangepast of toegevoegd, al worden sommige applicaties voorlopig enkel in de nieuwe omgeving geïntegreerd en is het de oude toepassing die op de achtergrond actief blijft. Dit is een bewuste keuze om een stapsgewijze vernieuwing door te voeren.

Aanmelden op onze beveiligde site

Dossiergebonden toepassingen zijn pas toegankelijk nadat u zich op onze site heeft aangemeld. Onder dossiergebonden toepassingen verstaan we: toepassingen waarbij uw persoonlijke informatie kan geraadpleegd worden of gewijzigd. Een aantal voorbeelden zijn: uw keuze ingeven om digitaal uw aanslagbiljet te ontvangen via Zoomit, het indienen van documenten, het wijzigen van profielgegevens zoals bv. uw rekeningnummer, het verlenen of intrekken van volmachten aan anderen die toegang krijgen tot uw fiscaal dossier …

Toepassingen zoals het uitvoeren van simulaties voor de verkeersbelastingen en voor de onroerende voorheffing blijven vrij toegankelijk. Ook digitaal contact met ons opnemen, kan zonder aanmelden.

Als u tijdens het surfen acties zou willen uitvoeren waarvoor aanmelden noodzakelijk is, wordt u automatisch naar de aanmeldpagina omgeleid.

Het aanloggen zelf kan voortaan op meer manieren dan vroeger het geval was. Naast de gekende aanlogmogelijkheden van de elektronische identiteitskaart en het burgertoken, kan u voortaan ook aanmelden met een SMS-code en mobiele app.

Hulp nodig?

Ondervindt u toch moeilijkheden bij het gebruik van het nieuwe Portaal Fiscaliteit? U kan in eerste instantie de handleidingen raadplegen. U kan als u in de handleiding geen antwoord vindt op uw vragen, ook terecht op het algemeen telefoonnummer 1700.