Verwerking van correcte gegevens

De Vlaamse Belastingdienst ontvangt veel van de gegevens die hij verwerkt van andere organisaties, die bevoegd of aangeduid zijn om die gegevens te beheren en te delen met o.a. de Vlaamse Belastingdienst. Dit noemt men authentieke bronnen.
De dienst neemt alle redelijke maatregelen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens te verbeteren en dit ook te melden aan de bron van waar de dienst de gegevens ontvangen heeft.

Zo kan u, als u merkt dat de Vlaamse Belastingdienst toch met foute gegevens werkt, een verbetering van uw persoonsgegevens vragen. U vraagt de rechtzetting best eerst aan de beheerder van de authentieke bron; zoniet worden eventuele foutieve gegevens nog steeds aan andere organisaties doorgegeven.

vb.: als u merkt dat wij briefwisseling op een verkeerd adres toesturen, betekent dat meestal dat de adresgegevens van het Rijksregister foutief zijn, aangezien de Vlaamse Belastingdienst de meeste correspondentie naar het wettelijk domicilie-adres stuurt. U meldt de fout dan best bij uw gemeentebestuur, zodat de adresgegevens in het Rijksregister gecorrigeerd kunnen worden.