Verzending aanslagen Onroerende Voorheffing 2019 gestart

  • 10 mei 2019

verzending voor aanslagjaar 2019 wordt opgestart

De jaarlijkse verzending van de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing is gestart. De onroerende voorheffing is de belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (woningen, gronden, bedrijfsgebouwen). Elk jaar worden meer dan 2,8 miljoen aanslagbiljetten verzonden. Op kruissnelheid loopt dat op tot 400.000 per week. Het overgrote deel daarvan (ongeveer 92%) wordt in het jaar zelf verzonden, meestal in de periode van half mei tot eind oktober.

moment van ontvangst

Er is geen vast verzendschema. Dat betekent dat u het aanslagbiljet wat vroeger of later kan ontvangen. Dat betekent ook dat het niet zo is, dat uw aanslagbiljet al verzonden is als uw buren, uw familie of uw vrienden dat van hen al ontvangen hebben. De OV dekt steeds het kalenderjaar: het is een belasting voor 12 maanden vanaf 1 januari tot 31 december, ongeacht wanneer het aanslagbiljet wordt verzonden. Als het aanslagbiljet het ene jaar wat vroeger of wat later ontvangen wordt, maakt dat dus geen enkel verschil; er zit geen overlap tussen de periodes. We laten wel steeds minimaal zes maanden tussen de verzending van opeenvolgende aanslagbiljetten.

wijzigingen

indexatie

Over het algemeen blijft de onroerende voorheffing qua totaalbedrag ongeveer gelijk. Elk jaar wordt het kadastraal inkomen geïndexeerd, dus een lichte stijging is normaal.

verschuiving in de verdeling van de opbrengsten

Sinds vorig jaar, aanslagjaar 2018, is de verdeling van het totale bedrag wel anders dan vorige jaren. De onroerende voorheffing is een optelsom van drie delen: een basisheffing voor het Vlaams Gewest, een deel opcentiemen voor de provincies, en een deel opcentiemen voor de gemeenten. Omdat het Gewest bepaalde taken heeft overgenomen van de provincies, ontvangen de provincies een kleiner deel van de onroerende voorheffing. Het deel van de gemeenten blijft ongeveer gelijk. Er is m.a.w. een verschuiving van een deel van de opbrengsten, terwijl de totale belasting – op de indexatie na – dezelfde blijft.

concrete vragen

Hoeveel zal de OV voor 2019 bedragen?

Via onze website kan u zelf berekenen hoeveel de onroerende voorheffing voor u concreet zal bedragen. De berekening voor 2019 zal vanaf eind mei beschikbaar zijn. U moet enkel een paar gegevens invoeren en de simulatiemodule geeft u een concreet resultaat voor uw persoonlijke toestand.

U heeft het aanslagbiljet van 2018 nog niet ontvangen?

U kan via de beveiligde pagina's van onze website nakijken welke aanslagbiljetten aangemaakt en verzonden zijn. Het gebruik is heel eenvoudig, maar er is ook een handleiding ter beschikking.

Om te voorkomen dat aanslagbiljetten verloren gaan, kan u ze ook digitaal ontvangen in plaats van op papier. In dat geval krijgt u het aanslagbiljet via de dienst Zoomit rechtstreeks toegestuurd in uw banktoepassing. U behoudt wel zelf de controle over de betaling; er is geen automatische betaling zoals bij een domiciliëring.

Als u het aanslagbiljet voor 2018 nog niet ontvangen heeft, en het is niet zichtbaar in “Mijn Dossier”, is er een reden waarom het nog niet is aangemaakt. Uit controles die we doen vóór het aanslagbiljet te versturen, blijkt soms dat het niet correct zou zijn; het is dan in niemand zijn belang om toch te verzenden.

Een aantal mogelijke redenen waarom de aanmaak van een aanslagbiljet uitgesteld wordt:

  • er is nog een bezwaar of rechtszaak van vorige jaren lopend;
  • er zijn fouten in de basisgegevens die wij ontvangen, zoals eigenaarsgegevens die niet kunnen kloppen (bv. man en vrouw zijn beide voor 100% eigenaar (dus samen 200%), of de totale eigendomsrechten zijn maar 50%);
  • er zijn wijzigingen in de gezinstoestand of in de toestand van het onroerend goed, waardoor extra controles nodig zijn;
  • we laten zes maanden tussen de verzending van opeenvolgende aanslagbiljetten; een late verzending in het ene jaar, kan dus ook wat verschuiving voor het nieuwe jaar met zich meebrengen.