Verzending aanslagen onroerende voorheffing gestart.

  • 9 september 2016

Begin september is de Vlaamse Belastingdienst gestart met de verzending van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor 2016. Door een omschakeling in het informaticasysteem van de FOD Financiën liep het hele proces wat vertraging op, maar eind november zullen alle normale verzendingen de deur uit zijn, mét een extra kwaliteitscontrole.

Hier het volledige persbericht :

docx bestandPersmededeling 9 sept 2016 Verzending OV.docx (62 kB)