Voor lokale besturen: melding van opcentiemen via Loket Lokale Besturen

  • 14 februari 2020

Lokale besturen heffen opcentiemen op enkele Vlaamse belastingen. De bekendste daarvan zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Gemeenten en provincies leggen het tarief daarvoor volledig autonoom vast in een besluit. Dat besluit moeten ze tijdig meedelen aan de Vlaamse Belastingdienst, die voor de inning zorgt.

Vanaf aanslagjaar 2021 moeten die besluiten alleen nog via het Loket voor Lokale Besturen (module ‘Toezicht’) ingevoerd worden. De Vlaamse Belastingdienst kan de gegevens daar voortaan raadplegen. Lokale besturen moeten besluiten i.v.m. opcentiemen dus niet langer met een aangetekende brief aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgen.

Het aanslagjaar 2020 is een overgangsperiode. De gemeentebesturen krijgen via mail meer uitgebreide informatie.

Meer info voor lokale besturen via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/melding-van-belastingreglementen-via-loket-lokale-besturen.