Vrijstelling voor vererving familiale bedrijven of vennootschappen

Opgelet: Deze vrijstelling is enkel geldig voor overlijdens die dateren van vóór 1/1/2012 !!!

 

Om van de vrijstelling te kunnen genieten, moeten de erfgenamen, legatarissen of begiftigden na verloop van 5 jaar na het overlijden aantonen dat de voorwaarden voor het behoud van het voordeel vervuld zijn.

Deze voorwaarden zijn:

  • Er moet door de vennootschap elk boekjaar een jaarrekening worden neergelegd.
  • De tewerkstelling moet behouden blijven
  • Het kapitaal en de vrijgestelde vorderingen mogen niet dalen.
  • De vennootschap dient haar maatschappelijke zetel binnen de EER te behouden.

Als aanvullende rechten verschuldigd worden ten gevolge van het niet langer vervullen van de voorwaarden, moeten zij een aanvullende aangifte indienen, binnen vijf maanden nadat de verschuldigdheid definitief is komen vast te staan.

Als het overlijden dateert van na 1/1/2012 kan u genieten van een vermindering van successierechten als alle voorwaarden daarvoor vervuld zijn.