Vrijstelling voor vreemde staten

Onroerend goed dat eigendom is van een andere staat, kan vrijgesteld worden van de onroerende voorheffing als het goed bestemd is voor de huisvesting van de diplomatieke of consulaire zendingen van die staat of van culturele instellingen die zich niet met activiteiten van winstgevende aard bezighouden.

De vrijstelling wordt slechts toegestaan op voorwaarde van wederkerigheid, dus als ons land in de betrokken vreemde staat dezelfde voordelen geniet als de vreemde staat in België.