Opgelet!

Het organiseren van spelen en weddenschappen of het opstellen van automatische ontspanningstoestellen is strikt gereglementeerd. U heeft er in de meeste gevallen een specifieke vergunning voor nodig. U vindt de nodige informatie op de website van de Kansspelcommissie, https://www.gamingcommission.be.

Om een vergunning te krijgen heeft u ook een attest van de belastingadministratie nodig: Waar vraag ik het attest aan dat ik nodig heb om een vergunning van de Kansspelcommissie te bekomen?

Vrijstellingen

Voor onderstaande soorten spelen en weddenschappen is geen belasting verschuldigd als aan de verschillende voorwaarden voldaan is. Voor de vrijgestelde spelen en weddenschappen moet geen fiscale aangifte gebeuren; de vrijstelling moet ook niet aangevraagd worden.

toegelaten loterijen

Toegelaten loterijen zijn altijd vrijgesteld, zelfs als ze online georganiseerd worden; voor lokale loterijen en tombola's is er toelating van het College van Burgemeester en Schepenen nodig, voor provinciale van de Bestendige Deputatie en voor nationale van de FOD Binnenlandse Zaken.

volksvermakelijkheden

Bepaalde volksvermakelijkheden zijn vrijgesteld, als er niet online ingezet kan worden en als de inzet beperkt is tot 50 euro per persoon per dag; met volksvermakelijkheden wordt bv. bedoeld:

 • oude volksspelen, zoals zaklopen, hoefijzerwerpen, touwtrekken, ...
 • kermisspelen zoals een eendjes- of schietkraam
 • boog- en karabijnschieten, kleiduifschieten, ...
 • biljartwedstrijden
 • een oriëntatieloop of -wandeltocht, waarbij de deelnemers zich onderweg bij een aantal controleposten moeten melden en waarbij de winnaars niet meer mogen ontvangen dan een louter eervolle beloning

 • allerhande wedstrijden met jury

 • de tijdens landbouwbeurzen georganiseerde wedstrijden om trekpaardenrassen te promoten

 • behendigheids- of africhtingswedstrijden met honden

duivenprijskampen

Bepaalde duivenprijskampen zijn vrijgesteld, als er niet online ingezet kan worden en als de inzetten alleen maar door de eigenaars van de duiven gebeuren.

andere vrijstellingen
 • bepaalde wedstrijden uitsluitend ingericht voor musea of bepaalde instellingen, als er niet online ingezet kan worden
 • de sportbeoefening zelf (de vrijstelling geldt NIET voor weddenschappen op sportwedstrijden)
 • vogelzangwedstrijden (vinkenzetting), als er niet online ingezet kan worden