Waarvoor dient het Energiefonds?

De Vlaamse Regering mag het Energiefonds overeenkomstig het Energiedecreet gebruiken voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van:

  • de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),
  • de openbaredienstverplichtingen inzake energie
  • het sociaal energiebeleid
  • het beleid inzake het rationeel energiegebruik
  • het beleid inzake warmte-krachtkoppeling
  • het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen
  • energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid