Wanneer kan een regularisatieaangifte ingediend worden?

De periode waarbinnen een regularisatieaangifte kan ingediend worden neemt een aanvang 10 dagen na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad (d.i. vanaf 5 maart 2017 (in de praktijk dus vanaf maandag 6 maart 2017) en eindigt op 31/12/2020 (deze datum dus inclusief)).

De regularisatiemogelijkheid heeft een eenmalig karakter. De aangifte kan voor dezelfde aangever bijgevolg slechts eenmaal tot de toepassing van de regularisatieheffing aanleiding geven.