Wanneer moet de akte ter registratie worden aangeboden?

U of de notaris voldoet aan de registratieverplichting door binnen een strikte termijn de akte ter registratie aan te bieden aan het bevoegde kantoor Rechtszekerheid:

  • Notariële akten moeten binnen de 15 dagen door de notaris ter registratie worden aangeboden;

  • Onderhandse verkoopovereenkomsten moeten door partijen binnen de vier maanden  ter registratie worden aangeboden.