Wanneer zijn er Vlaamse registratiebelastingen verschuldigd?

De Vlaamse belastingdienst is enkel bevoegd voor de registratiebelasting die gelokaliseerd is in het Vlaams Gewest. Hierna worden de lokalisatieregels, per belasting, op een rijtje gezet:

Recht op hypotheekvestiging

Het recht op hypotheekvestiging is gelokaliseerd in het Gewest waar het betrokken onroerend goed is gelegen.

Als de hypotheekvestiging betrekking heeft op verschillende onroerende goederen die in verschillende Gewesten zijn gelegen, is het recht op hypotheekvestiging gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.

Schenkbelasting

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het feit of de schenker, op het ogenblik van de schenking, de hoedanigheid heeft van rijksinwoner of van niet-rijksinwoner.

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als:

  • de schenker is een rijksinwoner die zijn fiscale woonplaats tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan het langst in het Vlaams Gewest gehad heeft. Als de schenking door een rechtspersoon gebeurt, moet deze rechtspersoon tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn zetel van werkelijke leiding het langst in het Vlaams Gewest hebben gehad.
  • de schenker is geen rijksinwoner
    • maar er wordt een onroerend goed geschonken dat in het Vlaamse Gewest ligt.
    • maar er wordt een roerend goed geschonken aan iemand die wel rijksinwoner is en die tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams Gewest gehad heeft. Als de ontvanger van de schenking een rechtspersoon is, moet deze rechtspersoon tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn zetel van werkelijke leiding het langst in het Vlaams Gewest gehad hebben.
    • er wordt een roerend goed geschonken aan iemand (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die ook geen rijksinwoner van België is, maar de akte van schenking wordt wel ter registratie aangeboden in een kantoor Rechtszekerheid dat in het Vlaams Gewest ligt.
Verdeelrecht

Het Vlaamse verdeelrecht is van toepassing als het betrokken onroerend goed in het Vlaams gewest gelegen is.

Verkooprecht

Het verkooprecht is gelokaliseerd in het Gewest waar het verkochte goed is gelegen.

Als in één en dezelfde akte, verschillende goederen die in verschillende Gewesten zijn gelegen, worden verkocht, is het verkooprecht gelokaliseerd is het Gewest van de ligging van elk van de goederen.

In het geval van een ruil van twee onroerende goederen, die in verschillende gewesten zijn gelegen, is het verkooprecht gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.