Wat is de bijdrage Energiefonds?

Vanaf heffingsjaar 2018 wordt een maandelijkse heffing vastgesteld per afnamepunt in het Vlaamse Gewest:

1° op het elektriciteitsdistributienet;

2° op het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit;

3° op een gesloten distributienet van elektriciteit;

4° op het transmissienet.

Voor elke aparte aansluiting op het elektriciteitsnet (= afnamepunt) is de bijdrage afzonderlijk verschuldigd. Het Energiedecreet omschrijft een afnamepunt als het punt waar elektriciteit van het net wordt afgenomen en verbruikt. Concreet komt elk afnamepunt overeen met één EAN-nummer. De bijdrage wordt voor elk afnamepunt apart berekend en aangerekend.

Indien er een aparte aansluiting is, wordt de heffing dus ook aangerekend voor:

  • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
  • een tweede verblijf
  • een afnamepunt met een nulverbruik (bv. wegens leegstand) of negatief verbruik (bv. wegens zonnepanelen).

 

Afnamepunten op directe lijnen en toegelaten privédistributienetten van elektriciteit vallen buiten het toepassingsgebied van de heffing.

Het geheel van afnamepunten van een gesloten distributienet of van een gesloten industrieel net wordt als één afnamepunt beschouwd.