Wat is de correcte wijze om een belasting te betalen?

betaaldatum

De belasting moet ten laatste op de uiterste betaaldatum op rekening van de Vlaamse Belastingdienst toegekomen zijn. Geef dus nooit de uiterste betaaldatum of de datum waarop intresten verschuldigd worden in als memodatum (dat is de datum waarop de bank uw overschrijving zal uitvoeren)! Omdat er een paar dagen kunnen verstrijken tussen de uitvoering van uw betaalopdracht en de datum waarop de betaling op onze rekening staat, riskeert u aanvullende intresten of kosten te moeten betalen.

rekeningnummer en mededeling

De belastingen moeten betaald worden op rekening BE02 3751 1109 9940 op naam van de Vlaamse Belastingdienst. Om uw betaling vlot te kunnen verwerken, vermeldt u altijd de gestructureerde mededeling bij de overschrijving. 

De juiste mededeling is voorgedrukt op het overschrijvingsformulier. Als u betaalt nadat u een financiële staat heeft ontvangen, vindt u de betalingsreferte naast de vermelding "betalingsreferte (OGM)".

Afbeelding OGM op overschrijving

Opmerkingen:

  • betalingen voor de belasting ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen of de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen heeft  rekeningnummer BE27 3751 1110 3273.
  • Voor betalingen van buiten de Europese Unie heeft u de BIC-code BBRU BEBB nodig.