Wat is de correcte wijze om een belasting te betalen?

De belastingen moeten betaald worden op rekening BE02 3751 1109 9940 op naam van de Vlaamse Belastingdienst. Om uw betaling te kunnen identificeren, vermeldt u de betalingsreferte als gestructureerde mededeling bij de overschrijving. De betalingsreferte vindt u onderaan op de overschrijving naast de vermelding "mededeling". Als u betaalt nadat u een financiële staat heeft ontvangen, vindt u de betalingsreferte naast de vermelding "betalingsreferte (OGM)".

Afbeelding OGM op overschrijving

Opmerkingen:

  • De belasting ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen heeft een ander rekeningnummer, met name BE27 3751 1110 3273.
  • Voor betalingen van buiten de Europese Unie heeft u de BIC-code BBRU BEBB nodig.