Wat wordt bedoeld met de fiscale regularisatie van erf- en registratiebelasting?

Het decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie biedt aan belastingplichtigen tijdelijk de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren door spontaan de nog niet bij de fiscale administratie aangegeven bedragen die vóór 1 augustus 2016 aan de erf- of registratiebelasting hadden moeten onderworpen worden, alsnog aan te geven. Het indienen van een regularisatieaangifte leidt tot betaling van een regularisatieheffing en het afleveren van een regularisatieattest. Hiermee wordt  zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit bekomen.

 

Voor het Vlaamse Gewest kunnen inbreuken op volgende belastingen worden geregulariseerd:

  • de erfbelasting: dit is de belasting die is of wordt geheven met toepassing van titel 2, hoofdstuk 7, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
  • de registratiebelasting: dit is de belasting die is of wordt geheven met toepassing van titel 2, hoofdstukken 8 tot en met 11, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; het gaat hierbij met name om de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging.

 

Zie hoofdstuk 1 en 3 van de FAQ (pdf bestandFAQ Fiscale regularisatie.pdf (624 kB) ) voor meer info.