Wat zijn de gevolgen van de definitieve betaling van de regularisatieheffing?

In geval een regularisatieaangifte werd gedaan conform de bepalingen van het decreet van 10 februari 2017 of het Samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017, heeft de definitieve, zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling van de heffingen tot gevolg dat de aangegeven en aldus geregulariseerde bedragen niet meer onderworpen zijn of kunnen worden aan de erfbelasting, respectievelijk aan de registratiebelasting, met inbegrip van belastingverhogingen en nalatigheidsintresten (fiscale immuniteit).

 

De aangever bekomt bovendien ook strafrechtelijke immuniteit. Eens de ingevolge de regularisatieaangifte verschuldigde regularisatieheffing is betaald, is er geen strafvervolging meer mogelijk voor fiscale misdrijven en witwassen o.b.v. fiscale misdrijven. Mededaders of medeplichtigen genieten dezelfde vrijstelling van strafvervolging voor deze misdrijven.