Wie is er erfbelasting verschuldigd?

Iedereen die iets ontvangt uit het bezit van een overledene, is erfbelasting verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

De erfgenamen zijn meestal familieleden van de overledene: de echtgenoot/echtgenote, kinderen, kleinkinderen, maar ook ouders of grootouders, broers en zussen, neven en nichten,...

Het kan ook gebeuren dat anderen dan familie door een overledene (bij testament) begunstigd zijn. Dit kunnen zowel privépersonen als openbare besturen, vzw's of instellingen zijn.

Bij de bepaling van de verschuldigde erfbelasting worden, afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene, een aantal categorieën onderscheiden. Voor elk van deze categorieën gelden eigen tarieven.